Daňová a účetní kancelář, daňové poradenství
cz   |   en

služby


Naším cílem je poskytnout klientovi komplexní služby zahrnující vedené účetnictví, případně daňové evidence, průběžné daňové poradenství, zastupování před orgány správce daně, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami a samozřejmě zpracování daňových přiznání a mzdové agendy.

zajišťujeme:


 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování mzdové agendy včetně ročních vyúčtování DPFO ZČ a srážkové daně
 • zastupování před orgány daňové správy, správy sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami
 • poskytování daňových konzultací
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh (účetní závěrka)
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledů o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • zpracování přiznání k DPH a souhrnných hlášení
 • zpracování přiznání k majetkovým daním (daň z nemovitostí, silniční daň, daň z převodu nemovitostí )

  © 2024   Venia-tax s.r.o.   |   contact   |   webdesign by j10